Ing. arch. Peter Varga & partneri

autorizovaný architekt Slovenskej komory architektov

architektúra, interiéry, urbanizmus, design

Profil

Človeka najviac formujú prvé roky života, to isté platí aj o štúdiách či profesionálnej praxi. Patrí sem rodinné prostredie, ľudia, ale takisto i mesto, v ktorom človek vyrastá. Iný vplyv má panelové sídlisko v meste bez historického centra, iný vplyv má mesto s históriou, ktorú prezentuje hlavne architektúra. Výsledkom tohto začarovaného kruhu vzájomného pôsobenia môže byť kvalitatívny rozdiel v ponímaní koreňov našej i európskej kultúry a histórie, ale aj v nájdení si svojho miesta, ako aj pochopenie ducha miesta (genius loci) prostredníctvom architektúry. Je to aj vedomie, že každý odkiaľsi pochádza a niekam patrí. V živote som sa stretol s viacerými, podľa mňa hodnotnými i menej hodnotnými ľudmi, rovnako aj projektmi, na ktorých som pracoval doma a mnoho rokov i vo svete.

Narodil som sa 28. apríla 1959 v Nitre, ale dvadsaťosem rokov života som prežil v Komárne, kde som ukončil v roku 1978 gymnázium. Po absolvovaní Fakulty architektúry na SVŠT (STU) v Bratislave som prvé tri roky svojej praxe pracoval v Komárne, v meste, ktoré mi prirástlo k srdcu. Viaceré moje projekty sú spojené s týmto mestom, aj napriek tomu, že som sa v roku 1987 odsťahoval s rodinou do Bratislavy, kde som pôsobil v oblasti pamiatkovej starostlivosti - obnova mestských pamiatkových rezervácií na Slovensku. Od roku 1990 pôsobím ako projektant, najprv vo vlastnom ateliéri SAAD a následne ako autorizovaný architekt Slovenskej komory architektov. V rokoch 1996-1997 som spolupracoval s Ľudovítom Godányim, od roku 1997 s Nándorom Litomericzkym, s ktorým sme neskôr založili spoločný Ateliér Európa.

Autorizácia

Projekty

Architektúra
Námestie - zóna / Polyfunkčné domy
 • {{ item.title }}, {{ item.place }}

  {{ item.title }}, {{ item.place }}

Rodinné domy, vily
 • {{ item.title }}, {{ item.place }}

  {{ item.title }}, {{ item.place }}

Obytné domy
 • {{ item.title }}, {{ item.place }}

  {{ item.title }}, {{ item.place }}

Hotely, penzióny
 • {{ item.title }}, {{ item.place }}

  {{ item.title }}, {{ item.place }}

Občianske stavby
 • {{ item.title }}, {{ item.place }}

  {{ item.title }}, {{ item.place }}

Priemyselné stavby
 • {{ item.title }}, {{ item.place }}

  {{ item.title }}, {{ item.place }}

Záhradná a parková architektúra
 • {{ item.title }}, {{ item.place }}

  {{ item.title }}, {{ item.place }}

Obnova kultúrnych pamiatok
 • {{ item.title }}, {{ item.place }}

  {{ item.title }}, {{ item.place }}

Interiéry
 • {{ item.title }}, {{ item.place }}

  {{ item.title }}, {{ item.place }}

Výstavy
 • {{ item.title }}, {{ item.place }}

  {{ item.title }}, {{ item.place }}

Urbanizmus
 • {{ item.title }}, {{ item.place }}

  {{ item.title }}, {{ item.place }}

Design - logo
 • {{ item.title }}, {{ item.place }}

  {{ item.title }}, {{ item.place }}

Ocenenia

Publikácie, články

Denník Práca 19. mája 1993
Denník Práca 19. mája 1993
Denník Pravda 16. apríla 1993
Denník Práca 20. apríla 1993

Kontakt

Ing. arch. Peter Varga

Orbita Motors, a.s.
Bohrova 1, 851 01 Bratislava

Mobil: +421 905 601 718

E-mail: vargapeter@vargapeter.sk & varga@orbitamotors.com

Niektoré zaujímavé odkazy

Varga.photo

Nádvorie Európy Mimoriadna turistická atrakcia Komárna, ktorá vyrástla v historickom centre mesta v r. 1999-2000. Na nádvorí stoja domy predstavujúce typickú architektúru 45 európskych krajín a regiónov.